Maataloustuotannon tehokkuus on kehittynyt teollisten lannoitteiden ja kemiallisten torjunta-aineiden ansiosta. Samalla kuitenkin maaperän humusvarastot ovat huvenneet hälyttävää vauhtia ja peltojen kasvukunto heikentynyt. Maatalous kuluttaa myös entistä enemmän energiaa, uusiutumattomia luonnonvaroja ja vettä sekä luontoon kuulumattomia myrkkyjä. Maatalous keskittyy yhä suurempiin yksiköihin, kun se on pyrkinyt vastaamaan koko elintarvikeketjun tehostamispyrkimyksiin.

Luonnonmukainen tuotanto on omalla tavallaan vastavoima tälle kehitykselle. Luomutuotannossa kaiken keskiössä on luonnon omien prosessien kunnioittaminen ja vahvistaminen. Humusta lisäävät viljelytoimet parantavat maan kasvukuntoa ja luontaista sadontuottokykyä. Samalla humukseen sitoutuu hiiltä, joka omalta osaltaan hillitsee ilmastonmuutosta.